Home PageGrejanje na plin – Tamnozračeći cevni grejačicalorSchwank

calorSchwank

Potpuno izolovani grejač za niže troškove energije

calorSchwank je premijum model među Schwank cevnim grejačima. Njegova inovativna tehnologija gorionika, visokokvalitetna keramička reflektorska izolacija zajedno sa kombinacijom veoma raznovrsnih materijala povećava zračenje karakteristika cevi i refleksione osobine reflektora. Ovo grejanje čini ekstremno energetski efikasnim i troši do 20% manje energije nego infraSchwank.

Izolacija se takođe koristi u vazduhoplovnom inženjerstvu zbog visoke otpornosti na toplotu; postiže se četvorostruko poboljšanje u odnosu na konvencionalne izolacijske materijale uprkos manjoj debljini materijala. Ovo smanjuje količinu toplote konvekcije, čime se povećava zračni faktor i poboljšava efikasnost, jer se toplota koja se akumulira ispod plafona smatra gubitkom energije.

Glavne prednosti proizvoda:

  • Sjajni faktor do 70,2% * i stoga postiže izvrsnu efikasnost
  • Opcionalna dvostepena ili potpuno modulirajuća kontrola
  • Keramička izolacija / minimizacija konvekcionog udara toplote
  • Dugog laminarnog plamena
  • Sistem pritiska gorionika Vhisper-Jet
  • Tiho kao šapat
  • Brza i jednostavna instalacija
  • Kvalitet “Made in Germany”
  • Dostupno kao L- ili U-verzija

* zračni faktor kalorifera 30 izmeren pomoću DVGV laboratorije prema DIN EN 416-2