Home PageaeroSchwankHibridna tehnologija za rekuperaciju toploteZelena zgrada

Zelena zgrada

Zelene zgrade i održivost

Međunarodna tema “Zelene zgrade” označava održivu i posebno energetski efikasnu upotrebu zgrada.

Međunarodni svetski priznati LEED sertifikat [Leadership in Energi and Environmental Design] od strane US Council of Green Building i nemačkog Odjela za održivo građenje [DGNB] nagrađivali su pečate kvaliteta za naročito ekonomične i energetski efikasne zgrade kako bi podstakli mere svesne energije. Kriterijumi su sasvim slični: što više energetski efikasna zgrada, a samim tim i sistem grejanja, to je veća klasifikacija znaka kvaliteta.

Kroz članstvo u Savetu zelene gradnje [USA] i DGNB [Nemačkoj], kao i u drugim evropskim organizacijama za zelenu gradnju, HibridSchwank aktivno učestvuje u projektovanju zelenih sistema. Cilj: Održiva zgrada u skladu sa okruženjem, efikasnošću i minimalnim ugljeničnim otiscima.