Home PageSchwank toplotne pumpe sa gasnim motorom (ghp)

Schwank Toplotne Pumpe sa gasnim motorom (GHP)

Sa Schwank toplotnim pumpama sa gasnim motorom [GHPs] možete efikasno grejati i hladiti– čak i u isto vreme – kombinujući efikasno korišćenje gasa i ambijentalnu toplotu.
jhjhh

Komfor je garantovan ne samo tokom zime, već i na leto, sa mogućnošću da hladite cele zgrade, ili delove zgrada dok grejete druge, npr. za farmaceutske objekte, hladite skladišta dok u isto vreme grejete kancelarijski prostor.

Sa preko 1 milion jedinica prodatih širom sveta, ova tehnologija koja greje i hladi a čuva sredinu je već briljirala u širokom spektru primene.

All Schwank GHPs comply with current and forthcoming environmental regulations and have excellent efficiency ratings [heating up to 150%; cooling up to 200%].

Prirodni Gas – pokretačka snaga

Nasuprot električnim toplotnim pumpama, kompresor u rashladnom kolu GHP pokreće gasni motor. GHPs se koriste širom sveta kao uređaji koji štite sredinu i koji su efikasna alternativa za kontrolu temperature u objektima.b0775a331b

Ova tehnologija nudi primetne prednosti velikim potrošačima – kao što su industrija i prodaja– koje štede na niskoj ceni gasa. Sa GHPs, dodatna investicija u kotlove sa vršnim opterećenjem ili veće transformatorske stanice za električne toplotne pumpe više nije potrebna.Druck

Benefiti GHP:

Ekonomska Isplativost

 • Koristi besplatnu ambijentalnu toplotu iz vazduha
 • Vraća i reciklira toplotu koju proizvodi motor, besplatna topla voda koja je produkt hlađenja ili grejanja
 • Transformiše 100% gasa u 150% toplote
 • Niski troškovi energije
 • Minimalna potrošnja električne energije što oslobađa kapacitete za druge kritične oblasti

Čuva Životnu Sredinu

 • Niska emisija CO2
 • Najniža emisija NOx – 66% ispod standarda
 • Direktno korišćenje primarne energije – gasa – sprečava stvaranje i distribuciju gubitaka napravljenih električnim pumpama

Lako za korišćenje i raznovrsno

 • Različiti tipovi transfera toplote osiguravaju veliku fleksibilnost sistema. Npr. opcija da se vodeni izmenjivač toplote poveže na postojeći sistem tople vode, DX namotaj ili rashlađena voda za unutrašnju razmenu toplote
 • Mogućnost grejanja i hlađenja u isto vreme
 • Laka instalacija u sve tipove zgrada

Multifunkcionalni Benefiti GHPs

High performance, low consumption – the gas engine heat pump

Performance and Economy – the GHP

Tehnologija nudi ozbiljne uštede organizacijama sa visokim prohtevima – kao što su industrija i trgovina– bez dodatnih troškova za snabdevanje gasom, koji je jeftin sam po sebi. Naprotiv tome, električne toplotne pumpe mogu izazvati dodatne troškove za potrošnju električne energije[npr. velike transformatorske stanice].

Kao i kod svake toplotne pumpe, efikasnost GHP se smanjuje sa  niskom spoljnom temperaturom [npr. < -5°C] na COP [Coefficient of performance] manji od 1. Međutim, zbog toplote generisane od motora GHP ispunjava toplotne zahteve zgrade, nema odmrzavajući ciklus [koristi manje energije] i može da greje punim kapacitetom i do  -20°C.  Pored toga, u modu hlađenja ili grejanja dodatna toplota generisana od motora se reciklira, efektno dodajući toplotu sistemu tople vode.

Topla Voda: Umesto hlađenja

Dodavanje vodenog toplotnog izmenjivača omogućava GHP da zameni postojeći sistem kotlova da bi se povećala efikasnost i smanjila emisija CO2. Sistem je sposoban da obezbedi bilo hladnu ili toplu vodu.

Boiler_Replacement_Diagram_600

Vazduh – Vazduh: Povezivanje na Klima komoru [AHU]

GHP može takođe da se poveže na klima komoru – AHU. Ovakav sistem obezbeđuje zgradi topao ili hladan vazduh kroz kanale.  Dodatne unutrašnje jedinice mogu biti dodate na sistem.

GHP_AHU_Diagram_1_01

Kaskadnim povezivanjem GHPs mogu se opslužiti mnogo veći objekti.

GHP_AHU_Diagram_3

Vazduh – vazduh: Moćno, efikasno hlađenje

Unutrašnje jedinice povezane direktno na rashladni sistem omogućuju distribuciju grejanja i hlađenja, čak i u isto vreme, kao što pokazuje dijagram ispod. U ovom slučaju nisu potrebni dodatni izmenjivači toplote.

GHP_Air_to_Air_3_Way_Diagram_01

Kada istovremano greje i hladi, sistem za povraćaj toplote obezbeđuje do 35% uštede energije korišćenjem viška toplote  koja je uklonjena iz hlađene prostorije kao izvor toplote za prostoriju koja treba da s greje, tako kompresor ne mora da radi punim kapacitetom.

Kombinovano: Fleksibilnost Grejanja, Hlađenja i tople vode

Držeći rashladni ciklus odvojeno, GHP može da obezbedi grejanje ili hlađenje velikom broju vrsta unutrašnjih jedinica a dodajući izmenjivač tople vode, obezbeđuje i toplu vodu za razne namene.

GHP_Mixed_System_Diagram_2_01