Home PageGasna toplotna pumpa

Gasna toplotna pumpa

Sa toplotnim pumpama Schwank Gas motora, možete efikasno zagrevati i hladiti – čak i istovremeno – kombinovanjem efikasne upotrebe gasa i topline okoline.

Udobnost je zagarantovana ne samo u zimskom periodu, već i leti, sa mogućnošću hlađenja celih zgrada ili hlađenja nekih delova zgrade dok grejanje drugih, npr. za farmaceutski objekat, hlađenje skladišta dok grejanje pratećih kancelarija.

Sa više od milion prodatih jedinica širom sveta, ova ekološki prihvatljiva tehnologija grejanja i hlađenja je već odlikovala u širokom spektru aplikacija.

Svi Schwank GHP su u skladu sa trenutnim i predstojećim propisima o zaštiti životne sredine i imaju odlične ocene efikasnosti (grejanje do 150%; hlađenje do 200%].

Prirodni gas – pokretačka snaga

Za razliku od električnih toplotnih pumpi, kompresor u krugu hlađenja GHP-a upravlja motor na gas. GHP se koriste širom sveta kao ekološki svesna i efikasna alternativa za kontrolu temperature zgrada.

Ova tehnologija nudi značajne prednosti velikim operaterima – kao što su industrija i trgovina – koji imaju koristi od niskih cijena gasa. Sa GHP-ima više se ne zahtijevaju dodatne investicije u kotlovima visokog tereta ili većim transformatorskim stanicama za električne toplotne pumpe.

 

Pročitajte više: Evaluacije toplotne pumpe gasnog motora

Razvoj cena električne energije i prirodnog gasa [uključujući porez na električnu energiju i prirodni gas] za industrijski sektor. Izvor: BDEV

Prednosti GHP:

Ekonomska efikasnost:

 • Koristi slobodnu ambijentalnu toplotu iz vazduha
 • Obnavlja i reciklira toplotu proizvedenu iz motora, npr. besplatnu “toplu vodu proizvedenu u procesu grejanja ili hlađenja
 • Transformira 100% gasa na 150% toplote
 • Troškovi niske energije
 • Potrebno je minimalno struje oslobađajući kapacitet za druge kritične zadatke

Ekološke:

 • Niska emisija CO2
 • Najmanja emisija NOk – 66% ispod standarda
 • Direktna upotreba primarne energije – gas – ušteda gubitaka u proizvodnji i distribuciji nastalih električnim toplotnim pumpama

Udoban i svestran:

 • Različite vrste prenosa toplote obezbeđuju veliku fleksibilnost sistema. Na primer. Mogućnost izmjenjivača toplote vode za priključenje na sisteme za toplu vodu, DKS namotaj ili hladnu vodu za zamjenu toplote u zatvorenom prostoru
 • Mogućnost grejanja i hlađenja istovremeno
 • Jednostavna instalacija u sve vrste objekata